ABNS

Analiza bibliometryczna publikacji pracowników
Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej


Baza tworzona przez Bibliotekę Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

wydziały jednostki organizacyjne typy publikacji

Sposób wyszukiwania:

  • dane dla całej uczelni: zaznaczyć rok i nacisnąć Szukaj; nie wybierać nic z indeksu Przykład
  • dane dla wybranego wydziału: zaznaczyć rok i wybrać wydział z indeksu Przykład
  • dane dla jednostki organizacyjnej: zaznaczyć rok i wybrać jednostkę z indeksu Przykład
  • dane dla autora: zaznaczyć rok i wybrać autora z indeksu Przykład

Prezentacja danych:

  • dane, które mają być wyświetlone zaznacza się w polach poniżej (np. Impact Factor, punktacja ministerstwa)
  • w tabelach można stosować pełne nazwy lub kody nazw publikacji (wybór u dołu strony)

Przy wyszukiwaniu zalecamy sprawdzenie terminu w indeksie

Rok publikacji:    wszystkie lata   wybrany rok   zakres lat   (dane za rok bieżący i ubiegły - w rejestracji)

Zakres analizy:


Wyświetlaj liczbę publikacji oraz:

liczbę prac z: Impact Factor punktacją ministerstwa Index Copernicus
procentowy udział prac z: Impact Factor punktacją ministerstwa Index Copernicus
łączną wartość: Impact Factor punktacji ministerstwa Index Copernicus


Zawężaj wyniki do prac: z czasopism
z czasopism z tzw. Listy Filadelfijskiej (tj. ISI Master Journal List)
z czasopism z Impact Factor (wg bazy Journal Citation Reports)
z punktacją ministerstwa (zasady punktacji)
z IC          
Zawężaj do prac będących rezultatem projektów
W tabelach stosuj


[ kontakt email ] [ © Biblioteka ABNS ] [ System Expertus ® SPLENDOR Poznań ]